Week1


Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
จันทร์
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติ  รู้ตัว

กิจกรรม : ประสบการณ์ช่วงปิดเรียน
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- ครูและนักเรียนจับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆแล้วปิดเปลือกตาช้าๆ  มีสติ  รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองด้วย Brain Gym ท่ากำ/แบ (10 ครั้ง)
- เรื่องเล่าความประทับใจของครู
- ตะกร้าอุปกรณ์ (กระดาษครึ่ง A4 และปากกา)
- เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
- เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับในความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง
- เคารพ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
-         ครูเล่าเรื่องความประทับใจในช่วงปิดเรียน
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่นและปากกา 1 ด้าม) โดยส่งทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคน คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนที่จะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ด้านหน้าของตนเอง
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในช่วงปิดเรียนมีเหตุการณ์ใดที่ทำให้เราประทับใจ และมีความสุข เพราะอะไร?”
-         นักเรียนวาดภาพและเขียนเพื่อสื่อความคิดและมุมมองของตนเอง
-         นักเรียนนำเสนอผลงาน
-         นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ  : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  : (3นาที)
- นักเรียนยืนเป็นหน้ากระดาน สามแถว สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  : (15 นาที)
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าภูเขา
·     ท่าต้นไม้
·     ท่าเก้าอี้ 2 ขา
·     ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
·     ท่าผีเสื้อ
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่างูใหญ่
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พุธ
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีสติ รู้ตัว

กิจกรรม : การ์ดวันแม่
ขั้นเตรียม :  (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองด้วย Brain Gym (แตะ 5 จังหวะ 2 รอบ)
- ตะกร้าอุปกรณ์ (กระดาษแข็งครึ่ง A4, ปากกา, ไหมพรม ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเล็ก, หมุดติดบอร์ด เข็ม)
- เพลงสปาผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม : 
- ฝึกการมีสติ มีสมาธิในการจดจ่อ
- แบ่งปันความรู้สึกและปรารถนาดีต่อผู้อื่น
- ฝึกจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
- สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขั้นกิจกรรม  : (15 นาที)
-         ครูเล่าประสบการณ์ในวัยเด็กที่ไปเที่ยวกับคุณแม่ให้นักเรียนฟัง
-         ครูแนะนำสื่อ (กระดาษแข็งครึ่ง A4, ปากกา, ไหมพรม ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเล็ก, หมุดติดบอร์ด เข็ม) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”  
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษแข็ง 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเล็ก หมุดติดบอร์ด) โดยส่งทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคน คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนที่จะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-         ครูแนะนำวิธีการทำการ์ด นักเรียนวาดภาพและใช้หมุดเจาะให้เป็นรู สำหรับปักเป็นลาย
-         นักเรียนที่เจาะเสร็จแล้วมารับเข็มและไหมพรมที่ครู
-         นักเรียนนำเสนอผลงาน (ภาพและความคิดจากมุมมองของตนเอง)
-         นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
*นักเรียนทำชิ้นงานต่อนอกเวลา
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : เรื่องเล่าของแม่
ขั้นเตรียม :  (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองด้วย Brain Gym (แบบใช้หัวแม่มือในการกดสัมผัสปลายนิ้วทุกนิ้วอย่างมีสติ,ท่านับเลขโดยใช้นิ้วประกอบ)
- เรื่องเล่าของแม่
- ตะกร้าอุปกรณ์ (กระดาษสีรูปหัวใจ ปากกา)
- เพลงสปาผ่อนคลาย
 ขั้นกิจกรรม  :
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
- เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับในความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง
- เคารพ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม  : (15 นาที)
-         ครูเล่าประสบการณ์ในวัยเด็กที่ไปเที่ยวกับคุณแม่ให้นักเรียนฟัง
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
    “ถ้านักเรียนนึกถึงสัญลักษณ์ของวันแม่จะนึกถึงอะไรบ้าง”
    “ถ้านึกถึงแม่ตนเองจะนึกถึงอะไรบ้าง?”
     “ถ้านักเรียนจะให้ของขวัญแม่ในวันแม่อยากให้อะไร?”
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษสีรูปหัวใจ 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคน คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในวันนักเรียนอยากบอกอะไรคุณแม่เพราะอะไร?”
-         นักเรียนเขียนเพื่อสื่อความคิดและมุมมอง
-         นักเรียนนำเสนอผลงาน (ภาพและความคิดจากมุมมองของตนเอง)
-         นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ :  (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ศุกร์
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีสติรู้ตัว

กิจกรรม : สลับหน้าที่
ขั้นเตรียม :  (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา จับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ ค่อยๆ หลับตา รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ แล้วลืมตาช้าๆ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองด้วยการกับสติ แบบแตะสัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกาย จากบนลงล่าง
- ปากกา
- เงิน
- ตะกร้าอุปกรณ์ (กระดาษครึ่ง A4 และปากกา)
- เพลงสปาผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม  :
-        กำกับสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-        ใคร่ครวญ เห็นความเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบตัว ที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน อยู่ที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งใด
-        เห็นความมีอยู่จริงในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
-        สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
-         ครูแนะนำสื่อ (ปากกา เงิน) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” “มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?” “ในชีวิตประจำวันเราเจอสิ่งนี้ที่ไหนบ้าง?” “คิดว่าทำไมเราเรียกสิ่งนี้ว่าก้อนหิน?”
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคน คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ –ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
      “ถ้าในขณะนี้เราต้องซื้อหนังสือ 1 เล่ม นักเรียนจะเลือกอะไรระหว่างปากกากับธนบัตร? ”
      ถ้าในขณะนี้เราต้องเขียนนิทาน 1 เรื่อง นักเรียนจะเลือกอะไร ระหว่างปากกากับธนบัตร?”
-         นักเรียนวาดภาพและเขียนเพื่อสื่อความคิดและมุมมอง
-         นักเรียนนำเสนอผลงาน (ภาพและความคิดจากมุมมองของตนเอง)
-         นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้”
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างกิจกรรมวันพุธ

 ขั้นเตรียม ขั้นกิจกรรม ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น