Week8


Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
8
จันทร์
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : นกกระดาษ
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทาย เคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนจับมือเพื่อนคนข้างๆ จากนั้นค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆ รับรู้ลมหายใจของตัวเอง สัก 1 นาที
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym สลับกัน 10 ครั้ง (ท่างูเห่า/ สุนัขจิ้งจอก และ ท่าขนมจีบ/ถาดตัวแอล)
- ชุดอุปกรณ์
(กระดาษครึ่ง A4 และปากกา)
- นกกระดาษ
- เพลงสปาผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติ และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติ
- เคารพ นอบน้อมกับทุกสรรพสิ่ง
- เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น
ขั้นกิจกรรม :  (15 นาที)
- ครูแนะนำสื่อ (นกกระดาษ) โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
      “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
      รู้สึกอย่างไรบ้าง?”
      “ถ้าไม่ใช้กระดาษพับนกจะใช้อะไรทำได้บ้าง?”
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ไปทางด้านใดด้านหนึ่งของครู โดยนักเรียนหยิบอุปกรณ์คนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ,ปากกา 1 ด้าม) ก่อนที่จะรับ-ส่งตะกร้าอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ถ้านักเรียนเป็นนกกระดาษตัวนี้นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร?
- นักเรียนเขียนบรรยายความคิดในมุมมองของตนเอง
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน
นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนที่จะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empowerในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก ของตัวเอง
- ครูพูด Scan ร่างกายสั้นๆให้นักเรียนรับรู้ความรู้สึกบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย
เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
- เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
- เกิดสมาธิและการจอจ่อ
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
- ครูและนักเรียนยืดหยุ่นส่วนต่างๆ ของร่างกาย
- กางแขนทั้ง 2 ข้างออกเอนไปด้านหลัง นับ 1 2 3 4 5
- มือทั้ง 2 ข้าง จับที่ไหล่หมุนหัวไหล่(ด้านหน้า-ด้านหลัง) ด้านละ 10 ครั้ง
- หมุนคอ (ซ้าย-ขวา) ด้านละ 5 ครั้ง
- สะบัดมือ ,ข้อมือ,ข้อเท้า อย่างละ5 ครั้ง
- นักเรียนและครูเริ่มทำโยคะ
ท่ายืน
-          ท่าไหว้พระอาทิตย์
-          ท่าภูเขา
-          ท่าต้นไม้
-          ท่าเก้าอี้ 1 ขา
ท่านั่ง
-          ท่าผีเสื้อ
-          ท่าหงส์
-          ท่าเต่า
ท่านอน
-          ท่าจระเข้
-          ท่างูใหญ่
-          ท่าคันธนู
-          ปลาดาว (Body Scan สั้น)
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empowerในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พุธ
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : ยายแก่
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทาย เคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym (แบบใช้หัวแม่มือในการกดสัมผัสปลายนิ้วทุกนิ้วอย่างมีสติ,ท่านับเลขโดยใช้นิ้วประกอบ)
- ชุดอุปกรณ์
(กระดาษไขขนาด A4)
- เพลงยายแก่
- เพลงสปาผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติ มีสมาธิในการจดจ่อ
- เกิดทักษะในการสื่อสาร
- จินตนาการเชื่อมโยงตัวเองกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว
- เกิดความคิดสร้างสรรค์

ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
- ครูแนะนำสื่อ (เพลง ยายแก่” ขับร้องโดย เบียร์ ปรัชญา ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ 6) เปิดให้นักเรียนได้รับฟัง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไร?, “คิดว่าเพลงนี้ต้องการสื่อถึงอะไรบ้าง?”
- ครูเล่าเรื่องราวชีวิตยายแก่คนหนึ่งที่ถูกลูกหลานทิ้ง ไม่มีใครมาดูแล ยายแก่ต้องอยู่คนเดียวพร้อมกับรอวันที่ลูกหลานจะกลับบ้านมาหาตนเอง และตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่ายายแก่คนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง?”
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษไข A4 1 แผ่น ดินสอ 1 แท่ง) โดยส่งทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคน คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ด้านหน้าของตนเอง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถส่งกำลังใจไปให้ยายแก่คนนั้นได้อย่างไร?
- นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานส่งกำลังใจให้ยายแก่ผ่านกระดาษไข
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน
- นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนที่จะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empowerในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : หากฉันเป็นบ้าน
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทาย เคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา จับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ ค่อยๆ หลับตา รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 1-2 นาที แล้วลืมตาช้าๆ
- ชุดอุปกรณ์ (กระดาษครึ่ง A4 และ ปากกา)
- เรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้าน
- เพลงสปาผ่อนคลาย
 ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกสติ มีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
- เสริมสร้างจินตนาการ
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- เกิดทักษะในการสื่อสาร
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่ง เล่าถึงความเป็นมาของบ้าน ส่วนประกอบต่างๆของบ้านฯลฯ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนฟังเรื่องราวเมื่อสักครู่แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง?”
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากา 1 ด้าม) โดยส่งทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคน คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ด้านหน้าของตนเอง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ถ้านักเรียนเลือกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน (บ้านพี่ ม.2) นักเรียนจะเป็นส่วนใดของบ้านเพราะอะไรบ้าง?”
- นักเรียนเขียนและวาดแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตนเอง
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน
- นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนที่จะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ศุกร์
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีสติรู้ตัว

กิจกรรม : ก้อนหิน
ขั้นเตรียม :  (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา ค่อยๆ หลับตา รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ แล้วลืมตาช้าๆ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า สลับกัน 10 ครั้ง (ขนมจีบกับถาดรูปตัวแอล, มือแตะจมูกกับใบหู)
- ก้อนหิน 4 ก้อน
- ตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ (กระดาษครึ่ง A4 และปากกา)
- เพลงสปาผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม  :
-        กำกับสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-        ใคร่ครวญ เห็นความเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
-        เห็นความมีอยู่จริงในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
-        สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ถ้านึกสิ่งของที่มาจากธรรมชาติ นักเรียนนึกถึงอะไรเพราะอะไรบ้าง?”    
-         ครูแนะนำสื่อ (ก้อนหิน 4 ก้อน) โดยการให้นักเรียนได้สัมผัสทีละก้อน
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” “ก้อนหินแต่ละก้อนเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง?”
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคน คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนที่จะรับ - ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ด้านหน้าของตนเอง
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด  “นักเรียนเหมือนก้อนหินก้อนใด เพราะเหตุใดบ้าง?”
-         นักเรียนวาดภาพและเขียนเพื่อสื่อความคิดและมุมมอง
-         นักเรียนนำเสนอผลงาน (ภาพและความคิดจากมุมมองของตนเอง)
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เราเรียกว่าก้อนหินนี้แท้จริงแล้วมีอยู่จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด?”
-         นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างกิจกรรมวันศุกร์


ขั้นเตรียม ขั้นกิจกรรมขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น