Week4


Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
4
จันทร์
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : เชือกวิเศษ
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทาย เคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนจับมือเพื่อนคนข้างๆ จากนั้นค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆ รับรู้ลมหายใจของตัวเอง สัก 1 นาที
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym (ท่า A B ภาษามือสลับข้างอย่างละ 10 ครั้ง)
- เชือกไหมพรม
- เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติ และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- เคารพ นอบน้อมกับทุกสรรพสิ่ง
- เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น

ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
- ครูแนะนำสื่อ (เชือกไหมพรม) โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดนักเรียนเห็นอะไร, นักเรียนรู้สึกอย่างไร?
- ครูส่งเชือกไหมพรมไปทางด้านซ้ายและขวามือของครูโดยให้นักเรียนหยิบคนละ 1 เส้น ก่อนที่จะรับเชือกไหมพรมทุกคนจะไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าเชือกไหมพรมเหมือนกับชีวิตตัวเองอย่างไร?”
- ครูให้ “มัดเชือกไหมพรม 5 ครั้ง มัดแต่ละครั้งให้แน่นที่สุด ครั้งที่ 1 มัดที่ตรงกลางของเชือกไหมพรม มัดให้แน่นที่สุด ครั้งที่ 2 มัดที่ปลายเชือกไหมพรมด้ายซ้าย ครั้งที่ 3 มัดที่ปลายเชือกไหมพรมด้านขวา ครั้งที่๔ มัดเชือกไหมพรมด้วยมือเดียว ครั้งที่ 5 มัดเชือกไหมพรมที่ใดก็ได้ ขณะที่มัดให้เรานึกถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เรารู้สึกไม่ได้ หรือทำไม่ดีกับผู้อื่น โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม?”
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ครั้งสุดท้ายที่นักเรียนมัดนักเรียนนึกถึงเหตุการณ์หรือเรื่องอะไร?”
- ครูให้นักเรียนช่วยกันแกะปมทั้ง 5 ปม ให้กลับมาเป็นเชือกไหมพรมเส้นเดิม
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้อะไรจากกิจกรรมนี้?”
- นักเรียนส่งเชือกไหมพรมกลับมาเรื่อยๆ จนกระทั้งถึงคุณครู ขณะที่รับ-ส่ง ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ  : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  : (3นาที)
- นักเรียนยืนเป็นแถวหน้ากระดาน 3 แถว สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  : (15 นาที)
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าต้นไม้
·     ท่าเครื่องบิน
ท่านั่ง  
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
·     ท่าคีม
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่างูใหญ่
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : ( 5 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พุธ
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีติการรู้ตัว

กิจกรรม : ที่คั่นหนังสือ
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym สลับกัน 10 ครั้ง (นิ้วโป้งกับนิ้วก้อย และ กอหญ้ากับกรรไกร)
- ตะกร้าอุปกรณ์
(กระดาษสี 4 เหลี่ยมจัตุรัส  กระดาษรูปวงรีทำตา)
-  กาว
- เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
- สมาธิ สติรู้ตัวเองอยู่เสมอ
- จินตนาการเชื่อมโยงกับตัวเองและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเอง
- คิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- เชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ รูปร่างและรูปทรง มุม สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม เส้นขนาน
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
- ครูแนะนำอุปกรณ์ (กระดาษสีขนาด  A4) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด
 “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
 “มีอะไรในชั้นเรียนเราบ้างที่มีรูปร่างคล้ายกับกระดาษ?”
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษสี 4 เหลี่ยมจัตุรัส  กระดาษรูปวงรีเพื่อทำตา) โดยส่งทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคน คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ด้านหน้าของตนเอง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง (ครูพับกระดาษเรื่อยๆ พร้อมกับการตั้งคำถาม) และนักเรียนทำไปพร้อมๆ กัน
 https://sites.google.com/site/tiptoptricks/_/rsrc/1429596349634/diy/xi-deiy-ngay-ni-kar-pradisth-kradas-yeb-mum/gggggg.jpg?height=400&width=400
- ครูส่งกาวนักเรียนแตะเล็กน้อย โดยส่งด้านซ้ายมือจนถึงคนสุดท้าย ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับแล้วนักเรียนทาที่กระดาษรูปวงรีเพื่อใช้ทำตาของชิ้นงาน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่า สิ่งที่ทำคืออะไร นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?”
- นักเรียนเก็บชิ้นงานส่งต่อให้เพื่อนจนถึงครู
- นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีติ รู้ตัว
กิจกรรม : เรื่องเล่าจากภาพ
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการกำกับสติ ร้องเพลง “แมงมุม” พร้อมแสดงท่าทางประกอบ 2 รอบ (แบบมีเสียงและไม่มีเสียง)
- ภาพป่าไม้
- เพลงสปาผ่อนคลาย
 ขั้นกิจกรรม :
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
- เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น
- เคารพ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
- มีจินตนาการสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่อง สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
-         ครูแนะนำสื่อ (ภาพป่าไม้) โดยการเล่าที่มาของภาพ ให้นักเรียนฟัง
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
 “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในภาพ?”
 “นักเรียนคิดว่ามีอะไรในภาพแต่เรามองไม่เห็น?”
  “สถานที่นี้น่าจะอยู่ที่ใดในประเทศไทย?”
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ถ้านักเรียนต้องแต่งนิทานจากภาพนี้ จนครบทุกคนและให้ตอนจบจะกลับมาอยู่ที่โรงเรียนของเราได้อย่างไร?”
-         ครูและนักเรียนเล่านิทานจากภาพ โดยครูเริ่มเล่าก่อนจนครบทุกคน
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ศุกร์
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติรู้ตัว

กิจกรรม : เสียงที่ได้ยิน
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา จับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ ค่อยๆ หลับตา รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ แล้วลืมตาช้าๆ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองด้วย Brain Gym 2 ท่า สลับกัน 10 ครั้ง (กอหญ้ากับกระบือ และ กระต่ายกับงูใหญ่)
- กล่องอุปกรณ์ (ในกล้องมี ปากกา, ดินสอ แก้ว)
- เพลงสปาผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
-        กำกับสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-        ใคร่ครวญ เห็นความเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
-        เห็นความมีอยู่จริงของสิ่งของนั้น ชื่อสิ่งของคือสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
-        ฝึกการใช้สัมผัสต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ หู กาย และตา
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
-         ครูแนะนำสื่อ โดยการส่งกล่องอุปกรณ์ให้นักเรียนเขย่า (ในกล้องมี ปากา ดินสอ แก้ว) โดยส่งทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคนและคนสุดท้ายส่งให้ครู  ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้ยินเสียงอะไรบ้าง คิดว่ามีอะไรอยู่ในกล่องอะไรบ้าง?”
-         ครูส่งกล่องสื่อให้นักเรียนล้วงจับดูคนละ 10 วินาที โดยส่งทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคนและคนสุดท้ายส่งให้ครู  ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “จากการใช้กายสัมผัสนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด?”
-         ครูหยิบสิ่งที่อยู่ในกล่องออกมาทีละชิ้น
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
   “จากการฟัง กายสัมผัสและตา ทำไมเราจึงบอกชื่อสิ่งของไม่เหมือนกัน?”
   “นักเรียนคิดว่า สัมผัสใดสามารถบอกคำตอบที่แท้จริงได้นั้นคืออะไร เราได้ว่า”
    “นักเรียนคิดว่าแท้จริงแล้ว สิ่งของที่เราเรียนชื่อมีสิ่งที่มีอยู่จริงหรือเราเพียงสมมุติขึ้นมาเท่านั้น?”   
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างกิจกรรมวันพฤหัสบดี

ขั้นเตรียม


 

 

ขั้นกิจกรรม
ขัั้นจบ

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น